U bent hier: Home / Huisregels

Huisregels

Deze pagina bevat de huisregels van de sites skate.site, skaten.social, skaten.shop, skaten.nl, skaten.be en de overige sites die toegankelijk zijn door registratie op join.skaten.site.

 1. De houder en/of eigenaar en/of hoster van e sites skate.site, skaten.social, skaten.shop, skaten.nl, skaten.be en de overige sites die toegankelijk zijn door registratie op join.skaten.site (hierna: de sites), zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de sites, door welke oorzaak dan ook;
 2. Gebruiker is iedereen die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de sites in het ruimste zin van het woord, waaronder tevens begrepen bekijken, downloaden en plaatsen van content zoals tekst, foto's, video's, audio, software en/of inhoud anderszins;
 3. Door inschrijven worden de gebruiksvoorwaarden aanvaard die zijn te vinden op http://join.skaten.site/voorwaarden;
 4. De houder en/of eigenaar en/of hoster van de sites geven geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van informatie op de sites;
 5. De houder en/of eigenaar en/of hoster zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites;
 6. Zij die content (in welke vorm dan ook) plaatsen op de sites, zijn verantwoordelijk voor de inhoud;
 7. Het is niet toegestaan om de beveiliging van de sites en/of onderdelen daarvan (trachten) te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden (trachten) te belemmeren en/of te beperken;
 8. De privacy van bezoekers wordt gerespecteerd;
 9. Persoonsgegevens en/of andere privacy gerelateerde informatie waaronder tevens begrepen cookies wordt verzameld voor zover noodzakelijk om toegang te krijgen tot functionaliteiten van de sites of onderdelen daarvan;
 10. De houder en/of eigenaar en/of hoster zijn te allen tijde bevoegd zonder opgaaf van reden af te wijken van de gebruiksvoorwaarden;
 11. De houder en/of eigenaar en/of hoster  zijn te allen tijde bevoegd de gebruiksvoorwaarden aan te passen en/of te wijzigen, aanpassingen en/of wijzigingen gelden vanaf moment van publicatie en zijn ook van toepassing op de gebruikers die zich daaraan vooraf hebben ingeschreven;
 12. Met deze gebruiksvoorwaarden zijn alle voorgaande gebruiksvoorwaarden met betrekking tot  de sites  of onderdelen daarvan komen te vervallen vervallen;
 13. Op de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
 14. Elk geschil met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit de sites, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam;
 15. Skaten in de brede zin van het woord is het onderwerp op de sites.
Inloggen


Wachtwoord vergeten?
Nieuwe gebruiker?